پذيرفتن اخبار مرکزی پرونده اخبار بین الملل

پذيرفتن: اخبار مرکزی پرونده اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی کاریکاتور ، اینم کارت ورود به بهشت!

داعش کارت ورود به بهشت توزیع می کند! داعش بین عنصرهای خود برگه کوچکی توزیع کرده و ورود بهشت و دستیابی به حوری بهشتی را به عنصرهای خود در صورت کشته شدن در درگیر

کاریکاتور ، اینم کارت ورود به بهشت!

اینم کارت ورود به بهشت! / کاریکاتور

عبارات مهم : اخبار

داعش کارت ورود به بهشت توزیع می کند! داعش بین عنصرهای خود برگه کوچکی توزیع کرده و ورود بهشت و دستیابی به حوری بهشتی را به عنصرهای خود در صورت کشته شدن در درگیری های نظامی وعده داده است.

کاریکاتور ، اینم کارت ورود به بهشت!

اخبار اجتماعی – خبرآنلاین

واژه های کلیدی: اخبار | کاریکاتور | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs