پذيرفتن اخبار مرکزی پرونده اخبار بین الملل

پذيرفتن: اخبار مرکزی پرونده اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اجتماعی ۱۰ توصیه یک خطی از زلزله کرمانشاه

مهم‌ترین درسی که از زلزله کرمانشاه گرفتیم این است: ما درس نمی‌گیریم. صرفاً تکرار می‌کنیم.

۱۰ توصیه یک خطی از زلزله کرمانشاه

۱۰ توصیه یک خطی از زلزله کرمانشاه

عبارات مهم : ایران

مهم ترین درسی که از زلزله کرمانشاه گرفتیم این است: ما درس نمی گیریم. صرفاً تکرار می کنیم.

احسان محمدی در عصر کشور عزیزمان ایران نوشت: «در مورد زلزله کرمانشاه در طول چند روز گذشته ده ها مقاله و گزارش نوشته شده است هست. شاید بتوان بخش بزرگی از این نقد و نگاه ها را در ۱۰ خط خلاصه کرد:

۱۰ توصیه یک خطی از زلزله کرمانشاه

۱- «غافلگیر شدیم!» این جمله کوتاه عجب آزاردهنده هست. مردم عادی حق دارند بگویند ولی نهادهای و رسمی امدادی نه!

۲- کانون زلزله در عراق است! کانون زلزله در کشور عزیزمان ایران است! … ظریفی نوشت: «در خاورمیانه حتی کسی مسئولیت زلزله را هم بر عهده نمی گیرد!

مهم‌ترین درسی که از زلزله کرمانشاه گرفتیم این است: ما درس نمی‌گیریم. صرفاً تکرار می‌کنیم.

۳- نهادهایی که وارد صحنه بحران می شوند، «مارادونا» نیستند و باید دست از تک روی بردارند. کار جمعی هماهنگ از سوی نهادهای فعال بزرگ ترین خلا این بحران بود.

۴- جریان خبری از دست رسانه های رسمی خارج شد. از تک صدایی به «همه صدایی» رسیده ایم؛ آمیزه ای از حقیقت، شایعه، اعتماد، بی اعتمادی!

۵- بااهمیت ترین پرسشی که این زلزله و مدیریت آن در اذهان ایجاد کرد، این بود: اگر در پایتخت کشور عزیزمان ایران زلزله شود، چه قیامتی می شود؟

۱۰ توصیه یک خطی از زلزله کرمانشاه

۶- یکی از نشانه های این که مردم این همه به علی دایی، صادق زیباکلام و … اعتماد کردند، بی اعتمادی به بعضی نهادها و شرکت هاست.

۷- این مردم فوق العاده اند. بی نظیرند. شاهکارند. قدرشان را بدانید. آنها البته عذرخواهی می کنند که هلی کوپتر شخصی نداشتند بفرستند کمک!

مهم‌ترین درسی که از زلزله کرمانشاه گرفتیم این است: ما درس نمی‌گیریم. صرفاً تکرار می‌کنیم.

۸- مناطق بحرانی، سایت گردشگری نیستند. هنگامی که تخصص نداریم، نرویم. چه پلاسکو، چه کرمانشاه!

۹- ما در خاورمیانه بلاخیز قرار داریم. هر لحظه باید مراقب، آماده و آموزش دیده جهت بحران باشیم. به فرزند های ما آموزش دهید.

۱۰ توصیه یک خطی از زلزله کرمانشاه

۱۰- بااهمیت ترین درسی که از زلزله کرمانشاه گرفتیم این است: ما درس نمی گیریم. صرفاً تکرار می کنیم.»

واژه های کلیدی: ایران | زلزله | اعتماد | کرمانشاه | کرمانشاه | بی اعتمادی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs